Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της υπηρεσίας / Διαβούλευση προτάσεων Έργων
Επιλέξτε έτος:
Επιλέξτε μήνα:
Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια έξι νέων Σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 2 για το Βόλο, 2 για την Λάρισα, 1 για τα Τρίκαλα, και 1 για την Καρδίτσα, συμπεριλαμβανομένης της τηλεμετάδοσης τους, καθώς επίσης και στην αντικατάσταση εξοπλισμού του υφιστάμενου σταθμού παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Λ...

Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη 08 Ιουλίου 2020

Αντικατάσταση του σταθμού παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο

Το Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Παράρτημα Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου του έργου "Αντικατάσταση του Σταθμού Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπ...

Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Διαβούλευση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ), Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον Περιφερειακό Σχεδιασμό για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ), Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πολίτες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, εκπρόσωποι οργανισμών και συλλόγων έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, καταθέτοντας σχόλια, παρατηρήσεις, διορθώσεις, προτάσεις, καθώς και αποστέλλοντας συνοδευ...

Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης έργου Προμήθειας πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για το έργο: «Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής, με εγγύηση 5ετούς διάρκειας και παροχή υπηρεσιών χρήσης αυτών», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της διακήρυξης που θεωρούν σκόπιμ...

Διαβάστε περισσότερα
Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης Έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την ανανέωση...

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης του Έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την ανανέωση του εξοπλισμού και την πλήρωση των κανόνων ασφαλείας» Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει για τη δημόσια διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης του Έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την ανανέωση του εξοπλισμού και την πλήρωση των...

Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Σχέδιο Μάρκετινγκ & Τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικού Προϊόντος & Στρατηγικής Ανταγωνιστικής Ταυτότητας, από την Marketing Greece του ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο της Σύμπραξης Τουρισμού για τη Θεσσαλία, που πρόκειται να παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2017. Πολίτες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, εκπρόσωποι οργανισμών και συλλόγων έχο...

Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη 07 Ιουλίου 2015

Δημόσια Διαβούλευσης για το Στρατηγικό Σχέδιο του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019

Σύμφωνα με: • την ΥΑ 35829/2014/6-10-2010 (ΦΕΚ 2642/2014) «Περιεχόμενο δομή Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ 2014 - 2019• την υπ.αριθμ 6/30-06-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει σε δημοσιά διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 στο οποίο: α. αποτυπώνονται τα ...

Διαβάστε περισσότερα
Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2020, Ιούνιος 2013

Μετά την ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στις 26/6/2013, το κείμενο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως την 19η Ιουλίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας : thessalia@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα