Αρχική / Οργανωτική δομή / Περιφερειακές Επιτροπές / Επιτροπή Κοινωνικής συνοχής, Πολιτισμού Παιδείας -Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Τουρισμού

Επιτροπή Κοινωνικής συνοχής, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας -Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Τουρισμού

Α. Στον τομέα της Κοινωνικής Συνοχής είναι αρμόδια για:
• Την αγορά Εργασίς
• Τις κοινωνικές και Οικονομικές Ανισότητες
• Τις δημογραφικές Εξελίξεις
• Τη μετανάστευση
• Τη κοινωνική Οικονομία
Β. Στον τομέα του Πολιτισμού και του Αθλητισμού είναι αρμόδια για:
• Τον Συντονισμό δράσεων των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας .
• Την Οργάνωση από κοινού με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους.
• Τη Θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.
• Τη Σύσφιξη σχέσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τις Δευτεροβάθμιες και Τριτοβάθμιες Οργανώσεις Αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήμους. Υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, Δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
• Τη συμμετοχή σε προγράμματα αθλητικών φορέων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Δήμων.
• Την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, Δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
Γ. Στον τομέα της Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης είναι αρμόδια για:
• Την εξειδίκευση και κατάρτιση προγραμμάτων, προς υποστήριξη της δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
• Την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων, τα οποία αφορούν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων.
• Τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, Χορού και Κινηματογράφου κατά τις ρυθμίσεις του ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127 Α΄).
• Την έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών, καθώς και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις.
Δ. Στον τομέα της Απασχόλησης είναι αρμόδια για :
• Τη συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων.
• Τη λήψη αποφάσεων για τις εργασιακές σχέσεις, την απασχόληση και την εν γένει στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
• Την έγκριση και λήψη αποφάσεων για εκπαιδευτικά προγράμματα και για άσκηση πρακτικής εκπαίδευσης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Ε. Στον τομέα του Τουρισμού είναι αρμόδια για :
• Την κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους Δήμους της Περιφέρειας.
• Την παροχή γνωμοδότησης για χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχών
• Την ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.3 του ν. 2545/1997.
• Την κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχεδίου ανάπτυξης υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό.
τα μέλη της επιτροπής είναι:

Πρόεδρο:ΚΟΜΗΤΣΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
Τακτικά ΜέληΑναπληρωματικά Μέλη
ΚΟΜΗΤΣΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗ – ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΝΤΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΣΑ ΑΘΗΝΑ ΤΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΟΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΝΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΑΥΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα