ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025

Οι φορείς υλοποίησης του ΕΠΑ 2021-2025 που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του ΣΔΕ εφαρμόζουν συγκεκριμένες Διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του ΕΠΑ 2021-2025 και να υπάρχει προβλεψιμότητα και κοινή κατανόηση για τις ακολουθούμενες μεθόδους. Οι Διαδικασίες αυτές συνοδεύονται από τυποποιημένα έντυπα και οδηγούς. Το σύνολο αυτών των εγγράφων αποτελεί το «Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΠΑ 2021-2025» το οποίο εκδίδεται και επικαιροποιείται, όταν απαιτείται, από την Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ.

Το σύνολο των εγγράφων του Εγχειριδίου καταγράφεται στο Έντυπο «Κατάλογος τυποποιημένων εγγράφων». Για να δείτε και να αποθηκεύσετε το σύνολο των εγγράφων του Εγχειριδίου ΣΔΕ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, πατήστε εδώ: Εγχειρίδιο διαδικασιών ΣΔΕ ΕΠΑ 2021-2025.

Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να δείτε και διακριτά τις Διαδικασίες του Εγχειριδίου κάνοντας χρήση του Διαγράμματος «Διαδικασίες Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025» που περιλαμβάνει ενεργές συνδέσεις με τις επιμέρους διαδικασίες (πρέπει να ανοίξετε το αρχείο με Adobe Reader ώστε να είναι ορατά τα συνημμένα αρχεία). Επιλέγοντας τη διαδικασία που σας ενδιαφέρει έχετε πρόσβαση στα σχετικά με την επιλεγμένη Διαδικασία αρχεία (διαδικασία, διάγραμμα, τυποποιημένα έντυπα, οδηγίες).ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα