Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση προτάσεων Έργων / Σχέδιο για Διαβούλευση ΠΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025

Σχέδιο για Διαβούλευση ΠΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την 1η Προγραμματική Περίοδο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 118 -141 του ν. 4635/2019 (A΄ 167).

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Θεσσαλίας καθορίζει τις προτεραιότητες μόνο για τους εθνικούς πόρους και δρα συμπληρωματικά προς τις υπόλοιπες πηγές, οι οποίες χρηματοδοτούν το αναπτυξιακό έργο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Περιφερειακό και Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ, Τομεακά Προγράμματα ΕΠΑ, Κ.Α.Π., Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» κλπ). 
Καλούνται οι πολίτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί του περιεχομένου του.


Λήξη διαβούλευσης: 10 Μαΐου 2021 

Για τη διαχείριση των σχολίων της διαβούλευσης ορίζονται υπεύθυνοι οι παρακάτω υπάλληλοι της αρμόδιας Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας:

Παπαδούλη Ευανθία, τηλέφωνο 2413506237, email e.papadouli@thessaly.gov.gr
Βρακοπούλου Κωνσταντία, τηλέφωνο 2413506250, email k.vrakopoulou@thessaly.gov.gr
Διάρκεια διαβούλευσης: έως και τις 10 Μαΐου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα