Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Κενές Θέσεις Φαρμακείων

Κενές Θέσεις Φαρμακείων

Εδώ μπορείτε να δείτε τις Κενές Θέσεις Φαρμακείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οργανωμένες κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ανακοινώσεις
Για το θέμα "Ρυθμίσεις για τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες" ισχύει η ακόλουθη νομοθεσία:
- Νόμος 4281-2014
- Νόμος 4272-2014
- Νόμος 1963-1991
Για περαιτέρω πληροφορίες διαβάστε το με ΑΔΑ:7ΙΦΤ7ΛΡ-Α17 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Λάρισας.
Για τον θεσμό των Φαρμακείων Διευρυμένου Ωραρίου ισχύει η ακόλουθη νομοθεσία:
- Νόμος 4558-2018

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ


- ΠΕ Λάρισας Φαρμακεία Διευρυμένου Ωραρίου
- ΠΕ Καρδίτσας Φαρμακεία Διευρυμένου Ωραρίου

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΕ ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΕ Καρδίτσας Λίστα Κενών Θέσεων ΠΕ Καρδίτσας.pdf ΠΕ Καρδίτσας 18/06/2021 10:57 Προβολή
ΠΕ Λάρισας Λίστα Κενών Θέσεων ΠΕ Λάρισας.pdf ΠΕ Λάρισας 08/06/2021 13:16 Προβολή
ΠΕ Μαγνησίας Λίστα Κενών Θέσεων ΠΕ Μαγνησίας.pdf ΠΕ Μαγνησίας 11/06/2021 09:36 Προβολή
ΠΕ Τρικάλων Λίστα Κενών Θέσεων ΠΕ Τρικάλων.pdf ΠΕ Τρικάλων 01/06/2021 10:46 Προβολή

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα