Αρχική / Οργανωτική δομή / Υπηρεσίες / Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων Τεχνολογιών

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων Τεχνολογιών

Email: gd.prog.tour.tech@thessaly.gov.gr

Γενικός Διευθυντής : Μπαχτσεβάνος Γεώργιος [2413506235]

1. Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμμα- τισμού Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων Τεχνολογιών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας τους, ιδιαίτερα στους τομείς αναπτυξιακού σχεδιασμού, επι- χειρησιακού προγραμματισμού, σχεδιασμού και υλο- ποίησης καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και στους τομείς από αφορούν το τουριστικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της Περιφέρειας καθώς και τον αθλητισμό. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ` ύλην αρ- μόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας τους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Επιλέξτε διεύθυνση για περισσότερες πληροφορίες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα