Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση προτάσεων Έργων / Έγκριση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης 2021-2025

Έγκριση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης 2021-2025

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-2025 της Περιφέρειας Θεσσαλίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Η διαδικασία έγκρισης της ΣΜΠΕ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελεί απαραίτητο βήμα για την τελική έγκριση και υλοποίηση του ΠΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προγραμματική περίοδο 2021-2025
Διάρκεια διαβούλευσης: έως και τις 30 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα