Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις SEVESO III

Ενημέρωση κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO III)

Εδώ αναρτώνται οι δημοσιεύσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, που προβλέπονται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β). Οι δημοσιεύσεις αυτές αφορούν στην ενημέρωση του κοινού με τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να του γνωστοποιούνται, για εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας SEVESO III και δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Επιλέξτε έτος:
Επιλέξτε μήνα:
Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Τρίτη 02 Μαΐου 2023

Παράρτημα Ε της εταιρίας GS GAS AEBEY.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της εταιρίας GS GAS AEBEY Δ. Λαρισαίων
Τρίτη 07 Μαρτίου 2023

«AGN GAS IKE», Δήμου Τρικκαίων

Το Περιφερειακό Συμβουλίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016), ανακοινώνει ότι διαβιβάστηκαν σε αυτό από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων – Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στην εταιρία εταιρείας «AGN GAS IKE», που βρίσκεται στο 7ο χιλ. Ε.Ο. Τρικάλων Καλαμπάκας της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλόβρυσου του Δήμου Τρικκαίων  στην Π.Ε. Τρικάλων.

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, http://www.thessaly.gov.gr.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας γνωστοποιεί, επίσης, στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωσή του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ. α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α.

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων  – Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (Τηλ. Επικοινωνίας 2431351615).

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα