Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις SEVESO III

Ενημέρωση κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO III)

Εδώ αναρτώνται οι δημοσιεύσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, που προβλέπονται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β). Οι δημοσιεύσεις αυτές αφορούν στην ενημέρωση του κοινού με τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να του γνωστοποιούνται, για εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας SEVESO III και δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Επιλέξτε έτος:
Επιλέξτε μήνα:
Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Τρίτη 07 Μαρτίου 2023

«AGN GAS IKE», Δήμου Τρικκαίων

Το Περιφερειακό Συμβουλίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016), ανακοινώνει ότι διαβιβάστηκαν σε αυτό από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων – Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στην εταιρία εταιρείας «AGN GAS IKE», που βρίσκεται στο 7ο χιλ. Ε.Ο. Τρικάλων Καλαμπάκας της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλόβρυσου του Δήμου Τρικκαίων  στην Π.Ε. Τρικάλων.

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, http://www.thessaly.gov.gr.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας γνωστοποιεί, επίσης, στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωσή του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ. α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α.

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων  – Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (Τηλ. Επικοινωνίας 2431351615).
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

«ΤHESSALY GAS ΙΚΕ», θέση «Παλιούρια» Επ. οδού Μεγαλοχωρίου-Χρυσαυγής του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων.

Ενημέρωση του κοινού με στοιχεία και πληροφορίες  σχετικά με την εγκατάσταση  ανώτερης βαθμίδας, αποθήκευση και εμφιάλωση υγραερίου  της εταιρείας   «ΤHESSALY GAS ΙΚΕ», που βρίσκεται στη θέση «Παλιούρια» Επ. οδού Μεγαλοχωρίου-Χρυσαυγής του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε.Τρικάλων.
Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

Εταιρία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Το Περιφερειακό Συμβουλίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016), ανακοινώνει ότι διαβιβάστηκαν σε αυτό από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ – Τμήμα Α΄, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τη μονάδα αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου της εταιρίας ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένη στη ΒΙΠΕ Λάρισας, Ο.Τ. 12.

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, http://www.thessaly.gov.gr.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας γνωστοποιεί, επίσης, στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωσή του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ. α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α.

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τον θεωρημένο φάκελο  Κοινοποίησης, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ( Τηλ. Επικοινωνίας 2413 506165).
Πέμπτη 09 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση / Πρόσκληση

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων διαβίβασε µε το µε αρ. πρωτ. 344349/07-09-2021 έγγραφό της στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας τα Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην οδηγία SEVEZO ΙΙΙ και λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερωθεί και να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση όπως προβλέπεται
Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

Εταιρία «Δ.Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ» - Ενημέρωση σε εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016

Ανακοίνωση ενημέρωσης SEVESO III
Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

Εταιρία "HAFCO ΑΕ" - Ενημέρωση σε εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016

Ανακοίνωση ενημέρωσης SEVESO III
Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

Εταιρία «ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» - Ενημέρωση σε εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016

Ανακοίνωση ενημέρωσης SEVESO III

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα