Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις
Επιλέξτε έτος:
Επιλέξτε κατηγορία:
Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

2022.2 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ , προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου , που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων α... ΣΕ ΙΣΧΥ

Διάφορα, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

2022.4 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ... ΣΕ ΙΣΧΥ

Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 11:00 Προϋπολογισμός: 1.202.800,00 € (με ΦΠΑ)
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

2022.5 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ... ΣΕ ΙΣΧΥ

Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 11:00 Προϋπολογισμός: 1.202.800,00 € (με ΦΠΑ)
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

2022.6 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ... ΣΕ ΙΣΧΥ

Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 11:00 Προϋπολογισμός: 1.202.800,00 € (με ΦΠΑ)
Παρασκευή 07 Ιανουαρίου 2022

2022.1 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & οργάνωσης γραφείου,φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών & φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Π. Ε. Μαγνησίας &a... ΣΕ ΙΣΧΥ

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 12:00 Προϋπολογισμός: 126.858,98 € (με ΦΠΑ)
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

2021.289 Η Δ.Τ.Ε. ΠΕΜΣ προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:" ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΜΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ 18/9/2020 (ΤΜΗΜΑ ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ...

Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 1.800.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα