Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις
Επιλέξτε έτος:
Επιλέξτε κατηγορία:
Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

2021.260 Προμήθεια πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης/θέρμανσης) της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων έτους 2022 ΣΕ ΙΣΧΥ

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 304.167,86 € (με ΦΠΑ)
Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

2021.268 Πρόσκληση του άρθρου 120 του N. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του N.4782/21, για συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του N.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ... ΣΕ ΙΣΧΥ

Τεχνικά Έργα, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 37.200,00 € (με ΦΠΑ)
Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

2021.267 Ανακοίνωση  ΣΟΧ 1Α/2021 της Περριφέρειας Θεσσαλίας για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έξι (6) ατόμων ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Πε... ΣΕ ΙΣΧΥ

Πρόσληψη Προσωπικού, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 23:59 Προϋπολογισμός: 82.368,00 € (με ΦΠΑ)
Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

2021.257 «ΚΑΤΕΠΕΙΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Μ.Σ. (CPV 90910000) Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 138703 ΣΕ ΙΣΧΥ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ)
Πέμπτη 09 Σεπτεμβρίου 2021

2021.255 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ : 16 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  2021 – 2022 ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ...

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 350.000,00 € (με ΦΠΑ)
Πέμπτη 09 Σεπτεμβρίου 2021

2021.256 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ » NEO ΥΠΟΕΡΓΟ 17 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  2021 – 2022 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ » ΑΠΟΧΙΟΝΙΣ...

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 11:00 Προϋπολογισμός: 350.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα