Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση προτάσεων Έργων / Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης έργου Προμήθειας πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης έργου Προμήθειας πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για το έργο: «Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής, με εγγύηση 5ετούς διάρκειας και παροχή υπηρεσιών χρήσης αυτών», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της διακήρυξης που θεωρούν σκόπιμο, οι οποίες τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση.

Διάρκεια Έργου : 66 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) : 250.000,00 Ευρώ
Διάρκεια Διαβούλευσης : από 30/8/2018 έως και 14/9/2018

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια μόνο στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ακολουθώντας το επόμενο σύνδεσμο:
[Διαβούλευση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ] (...κωδικός: 18DIAB000003560)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα