Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε.
Επιλέξτε έτος:
Επιλέξτε μήνα:
Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

ΜΠΕ Φωτοβολταϊκός σταθμός θέση Ευξεινούπολης 2 Δ. Αλμυρού ΣΕ ΙΣΧΥ

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 12,474 MW στη θέση «Ευξεινούπολη 2» της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δ. Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση ο πλήρης φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλ...

Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

ΜΠΕ Φωτοβολταϊκός σταθμός Δ. Τυρνάβου ΣΕ ΙΣΧΥ

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 70 MW στη θέση «ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ» και υποσταθμού ανύψωσης μέσης/υψηλής τάσης στη θέση «ΛΟΤΟΜΟΙ» του Δήμου Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση ο πλήρης φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβα...

Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

ΜΠΕ Φωτοβολταϊκός σταθμός Δ. Φαρσάλων ΣΕ ΙΣΧΥ

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 94,926 MW στη θέση «ΒΡΥΣΙΑ» της Δ.Ε. Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260...

Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

ΜΠΕ ΣΔΕΑ Λατομεία Τυρνάβου Α.Ε. Δ Τυρνάβου ΣΕ ΙΣΧΥ

Μελέτης Περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και θεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών (μαρμαρόσκονης –μαρμαροψηφίδας) και συνοδών έργων, με προσθήκη μονάδας ΑΕΚΚ, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέσ...

Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

ΜΠΕ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΓΡΑΜΜΕΝΗ-ΤΟΥΡΛΑ-ΚΑΡΝΟΠΙ

Από τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι έχει διαβιβασθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της με α.π.οικ.198016/04-05-2012 (ΑΔΑ:Β49Λ0-Υ4Σ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση ΓΡΑΜΜΕΝΗ-Τ...

Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

ΜΠΕ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση Μίχος-Βοϊδολίβαδο-Απέλινα

Από τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι έχει διαβιβασθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της με α.π.οικ.198017/04-05-2012 (ΑΔΑ:Β4910-ΧΗΜ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συν...

Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

ΜΠΕ κτηνοτροφικής μονάδας ‘ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΗ ΝΑΣΕΛΟΣ Α.Ε.’, Δ. Φαρσάλων ΠΕ Λάρισας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 320 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, της ‘ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΗ ΝΑΣΕΛΟΣ Α.Ε.’, που βρίσκεται στη θέση ‘Τραγάνες’, στην Δ.Κ. Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου ν...

Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

ΜΠΕ κτηνοτροφική μονάδα ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Δ. Καρδίτσας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 350 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, ιδιοκτησίας "ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” με διακριτικό τίτλο ”ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Ε." στη θέση «Κισλάδες», της Τ.Κ. Αγίου Θεοδώρου του Δήμου Καρδίτσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περ...

Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Εξαίρεση από περιβαλλοντική αδειοδότηση

Εξαίρεση από περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: "΅Επείγουσες εργασίες άρσης φερτών υλών από τους ποταμούς Αχελώο και Κουμπουργιανίτικο για την αποφυγή κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα και λοιπές κατασκευές ασφαλείας υφιστάμενων ημιτελών κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου - Εφαρμογή σχεδίου παρακολούθησης της ασφάλειας των ημιτελών έργων φράγματος ...

Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Μ.Π.Ε. Φωτοβολταϊκού Σταθμού θέση ¨Μικρό Βουνό 5" δ. Κιλελέρ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία «Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,958 MW στη θέση ¨Μικρό Βουνό 5¨» της Τ.Κ. Μικρού Βουνού, της Δ.Ε. Κραννώνος, του Δ. Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα