Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε.
Επιλέξτε έτος:
Επιλέξτε μήνα:
Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Δευτέρα 06 Μαρτίου 2023

ΜΠΕ ΣΑΗΕ 200 MW θέση Δένδρα των Δήμων Λαρισαίων & Τυρνάβου ΣΕ ΙΣΧΥ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) ισχύος 200 MW», στη θέση «ΔΕΝΔΡΑ», στη Τ.Κ. Δένδρων Τυρνάβου, Δ.Ε. Γιάννουλης & Τυρνάβου, των Δήμων Λαρισαίων & Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένο...

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 06 Μαρτίου 2023

ΜΠΕ ΦΒ ΕΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ισχύος 255 MW στη θέση ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ Δήμου κιλελέρ και φαρσάλων ΣΕ ΙΣΧΥ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ.Μ.Π.Ε.) του έργου: ‘’Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 255 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 255 MW στη θέση ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΝΙΠΠΕΑ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, του Δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυ...

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 06 Μαρτίου 2023

ΜΠΕ Συμπληρωματικές υδρογεωτρήσεις ενίσχυσης ύδρευσης της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:«Συμπληρωματικές υδρογεωτρήσεις ενίσχυσης ύδρευσης της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και δίκτυο μεταφοράς και σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο» στο Ν. Λάρισας.Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Πε...

Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

ΜΠΕ ΦΒ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 300,000 ΜW ΣΤΗ ΘΕΣΗ καλλιθέα φαρσάλων δ. φαρσάλων ΣΕ ΙΣΧΥ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: « ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 300,000 ΜW ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», της εταιρίας «WIRCON SOLAR PARK 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.».Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλ...

Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

ΜΠΕ ΦΒ ΑΝΑΒΡΑ θέση πλατάνι δήμος αλμυρού ΣΕ ΙΣΧΥ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΑΝΑΒΡΑ», ΙΣΧΥΟΣ 200MWp, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΤΑΝΙ», ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΝΑΒΡΑΣ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΦΥΛΙΑΔΩΝΟΣ Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ, Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», της εταιρίας «ΦΩΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.». Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φά...

Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

ΜΠΕ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ισχύος 34,8ΜW στις θέσεις Κοτρώνι, Διχάλα, Ξεροβούνι, Μεσοβούνι και Κακόγρικο του Δήμου Αλμυρού ΣΕ ΙΣΧΥ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 34,8ΜW στις θέσεις Κοτρώνι, Διχάλα, Ξεροβούνι, Μεσοβούνι και Κακόγρικο των Δ.Ε. Αλμυρού και Ανάβρας, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της αν...

Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

ΜΠΕ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 279,5 ΜWp θέση αλχάνι δ.φαρσάλων π.ε. λάρισας ΣΕ ΙΣΧΥ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: "ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 279,5 ΜWp ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΛΧΑΝΙ»,ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ, ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, ΤΟΥ Δ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)”, της εταιρίας «ΑΚUO ENERGY Α.Ε.».Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται ...

Διαβάστε περισσότερα
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

ΜΠΕ ΦΒ Hλεκτρικής Eνέργειας ισχύος 71,70075MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΡΕΒΑΔΙΑ – ΑΝΩ ΑΡΓΙΛΟΧΩΡΙ δήμου Αλμυρού

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 71,70075MW στη θέση  ?ΣΤΡΕΒΑΔΙΑ – ΑΝΩ ΑΡΓΙΛΟΧΩΡΙ ?, περιοχής Αργυλοχωρίου, της Δ.Κ. Αλμυρού, της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δ. Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω με...

Διαβάστε περισσότερα
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

ΜΠΕ ΦΒ ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39,80MW τις θέσεις Σπηλιά 1 & Σπηλιά 2 Δ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39,80MW στις θέσεις Σπηλιά 1 ? & ? Σπηλιά 2 ?, της Τ.Κ. Ταξιαρχών, του Δ. Φαρκαδόνας, του Ν. Τρικάλων, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτη...

Διαβάστε περισσότερα
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

ΜΠΕ ΦΒ Ηλεκτρικής Ενέργειας 214,72935ΜWp θέση Στρεβάδια – Άνω Αργιλοχώρι Δ. Αλμυρού

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 214,72935ΜWp, του Υποσταθμού Ανύψωσης Μέσης / Υπερυψηλής Τάσης 33/400KV και εναέριας γραμμής μεταφοράς Υ.Τ. 400KV στη θέση «Στρεβάδια – Άνω Αργιλοχώρι» στην Δ.Κ. Αλμυρού και στην Τ.Κ. Ανθότοπου, της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα