Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση προτάσεων Έργων / Σχέδιο Μάρκετινγκ & Τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σχέδιο Μάρκετινγκ & Τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικού Προϊόντος & Στρατηγικής Ανταγωνιστικής Ταυτότητας, από την Marketing Greece του ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο της Σύμπραξης Τουρισμού για τη Θεσσαλία, που πρόκειται να παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2017.
Πολίτες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, εκπρόσωποι οργανισμών και συλλόγων έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, καταθέτοντας σχόλια, παρατηρήσεις, διορθώσεις, προτάσεις, καθώς και αποστέλλοντας συνοδευτικό υλικό στο email: grafeioperifereiarxi@gmail.com, έως και τις 11 Δεκεμβρίου 2016, προκειμένου να διαμορφωθεί στην τελική του μορφή το κείμενο. Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων παρέχεται ειδικό Ερωτηματολόγιο.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για την αρχική, μη εξαντλητική, προσέγγιση καταγραφής στοιχείων, η οποία θα εμπλουτιστεί από τα στοιχεία της διαβούλευσης και ΔΕΝ αποτελεί το ολοκληρωμένο Σχέδιο Μάρκετινγκ, το οποίο θα εκπονηθεί ΜΕΤΑ την διαβούλευση και έως τέλος Ιανουαρίου 2017.
Οι προτάσεις των συμμετεχόντων θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία εκπόνησης και οριστικοποίησης του Σχεδίου Μάρκετινγκ του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που περιλαμβάνει την ερευνητική ανάλυση, την αποτύπωση των στοιχείων τουριστικών προϊόντων, την στρατηγική μάρκετινγκ και στόχευσης, την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου τουριστικών προϊόντων για τους προορισμούς, την σύνθεση της ανταγωνιστικής ταυτότητας και την διαμόρφωση πλατφόρμας προβολής καθώς και το πλάνο επικοινωνίας τριετίας.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα