Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών

Προχωρούν οι εργασίες αναβάθμισης των γηπέδων σε Ελασσόνα κα...

Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

Περιφέρεια Θεσσαλίας-Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας: Έκτακτ...

Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με το νέο Διοικητικό Σ...

Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Έργα κατασκευής τεχνικών στο οδικό κύκλωμα Πηλίου από την Πε...

Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Έργα κατασκευής τεχνικών στο οδικό κύκλωμα Πηλίου από την Πε...

Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Τους φωτεινούς σηματοδότες στην Π.Ε. Τρικάλων συντηρεί η Περ...

Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Προχωρούν οι εργασίες αναβάθμισης των γηπέδων σε Ελασσόνα κα...

Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

Περιφέρεια Θεσσαλίας-Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας: Έκτακτ...

Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με το νέο Διοικητικό Σ...

Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Έργα κατασκευής τεχνικών στο οδικό κύκλωμα Πηλίου από την Πε...

Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Έργα κατασκευής τεχνικών στο οδικό κύκλωμα Πηλίου από την Πε...

Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Τους φωτεινούς σηματοδότες στην Π.Ε. Τρικάλων συντηρεί η Περ...

Τρίτη 17 Μαΐου 2022

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Έργα στην Περιφέρεια

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ανακοινώσεις (0)

ΑΝΟΙΧΤΕΣ

Διακηρύξεις (10)

Πληροφόρηση - Υπερσυνδέσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα