Ενημέρωση / Συνέδρια / 4ο Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

4ο Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2018
4ο Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας στη Λάρισα, 12-14 Οκτωβρίου 2018
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Ημερομηνία έναρξης:

12 Οκτωβρίου 2018

Ημερομηνία λήξης:

14 Οκτωβρίου 2018

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Λάρισα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΠΕ Λάρισας

Προσεχή Συνέδρια

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα