Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Τσιμεντοστρώσεις - πλακοστρώσεις οδοποιίας στο νησί Παλαιό Τρίκερι, mis 479318, 2014ΕΠ00680029

Τσιμεντοστρώσεις - πλακοστρώσεις οδοποιίας στο νησί Παλαιό Τρίκερι, mis 479318, 2014ΕΠ00680029

Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019
Τσιμεντοστρώσεις - πλακοστρώσεις οδοποιίας στο νησί Παλαιό Τρίκερι
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 232.759,26 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα