Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Σκοπέλου, mis 3428, 2014ΕΠ00680027

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Σκοπέλου, mis 3428, 2014ΕΠ00680027

Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Σκοπέλου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.888,97 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα