Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Δημοσιοποίηση κατάθεσης αίτησης για χορήγηση Άδειας Πωλητή Εμφιαλωμένου Υγραερίου από τον ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟ.

Δημοσιοποίηση κατάθεσης αίτησης για χορήγηση Άδειας Πωλητή Εμφιαλωμένου Υγραερίου από τον ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟ.

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022
Κατατέθηκε στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας (Tμήμα Xορήγησης Aδειών Aνάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων), από τον ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με έδρα στην Τ.Κ. Προάστιο, Δήμου Παλαμά, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και ΑΦΜ 045378919, Δ.Ο.Υ Καρδίτσας, αίτηση του για χορήγηση άδειας πωλητή εμφιαλωμένου υγραερίου, που έλαβε αρ. πρωτ.: 2032/10-11-2022.

Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καρδίτσας (Γρ. Λαμπράκη 21, 43132 Καρδίτσας, τηλ. 2441354605) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αρ. πρωτ. Δ2/16570/07-09-05 «Κανονισμού Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005), όπως ισχύει.

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα