Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την 17η & 18η Νοεμβρίου

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την 17η & 18η Νοεμβρίου

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της  Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

 

Την  17η & 18η  Νοεμβρίου       2022  ημέρα  Πέμπτη  & Παρασκευή  αντίστοιχα   και ώρα 15:00μ.μ

 

·          Α) Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) και,

·          Β)Στα εργαστήρια των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Λάρισας  (Ερμογένους 10),  στην Λάρισα      θα πραγματοποιηθούν  εξετάσεις ( Θεωρητικού -Πρακτικού  Μέρους) αντίστοιχα,  

 

για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της  κάτωθι   δραστηριότητας : τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (Αρχιτεχνιτών -Εργοδηγών) 

 

Τηρουμένων όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής & ασφάλειας  και κατ΄εφαρμογή των κείμενων οδηγιών,   εν όψει Προγραμματισμένων Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας επισημαίνεται :

 

Σε κάθε εξεταστική περίοδο θα συμμετέχουν έως  Τρείς   (3) υποψήφιοι, ανά προβλεπόμενη, από την νομοθεσία, εξέταση, αυτή της 1 ½ ώρας, οι οποίοι  θα  ενημερωθούν επιπλέον και τηλεφωνικά για τον ακριβή χρόνο εξέτασης αλλά και της λήψης οδηγιών για την ασφαλή έκβαση των εξετάσεων  από το ως άνω Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων, ως κάτωθι:

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα