Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2021
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της  Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι την  10η  Φεβρουαρίου 2021  ημέρα Τετάρτη στα εργαστήρια εταιρείας   COSMOS  ALUNINIUM A.E  θα πραγματοποιηθούν  οι εξετάσεις (Πρακτικού μέρους)  για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της  δραστηριότητας Συγκολλητών  (Οξυγονοκολλητών – Ηλεκτροσυγκολλητών), Αρχιτεχνίτη   Β Τάξης

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα