Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» υποέργου 1 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ» και ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα