Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.

Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2020
ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης μελέτης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, με
τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε65)».

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο:
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε65)», προϋπολογισμού: 350.733,36 € (με Φ.Π.Α.)
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ517 (2014ΕΠ51700018 - υποέργο 95).

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα