Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΕΠΟ και θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) ιδιοκτησίας της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Α.Ε. θέση Ρέματα Δ.Αλοννήσου

ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΕΠΟ και θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) ιδιοκτησίας της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Α.Ε. θέση Ρέματα Δ.Αλοννήσου

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 ΣΕ ΙΣΧΥ
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ και θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών, συνοδών έργων αυτού (σπαστηροτριβείο, κινητή μονάδα σκυροδέματος και κινητή μονάδα ασφαλτομίγματος) και προσθήκη μονάδας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ., φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Ρέματα», Δ.Αλοννήσου Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος ΕΚΔΟΣΗ της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 1907146128

Αποστολή Μηνύματος

Καθώς η Διαβούλευση είναι σε ΙΣΧΥ, μπορείτε να στείλετε email με τις παρατηρήσεις σας, είτε κάνοντας κλικ εδώ, είτε συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα