Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ΦΒ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 230,0064MWp θέση Μακρύλακκα δήμου κικλελέρ & ρήγα φεραίου

ΜΠΕ ΦΒ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 230,0064MWp θέση Μακρύλακκα δήμου κικλελέρ & ρήγα φεραίου

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 230,0064 MWp, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΦΕΡΩΝ & ΚΑΡΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΛΑΡΙΣΑΣ & ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ”.

 Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2204746115

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα