Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ανέγερση και λειτουργία βουστάσιου 500 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 450 μόσχων πάχυνσης ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΚΕ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΙΕΣ Δ. Φαρσάλων

ΜΠΕ ανέγερση και λειτουργία βουστάσιου 500 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 450 μόσχων πάχυνσης ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΚΕ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΙΕΣ Δ. Φαρσάλων

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανέγερση και λειτουργία βουστάσιου δυναμικότητας 500 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 450 μόσχων πάχυνσης, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΚΕ» στη θέση “Μαυρόιες”, στην Τ.Κ. Κάτω Βασιλικών του Δήμου Φαρσάλων, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 220577272

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα