Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.151 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.151 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Μ.Σ. Περιφέρειας Θεσσαλίας,προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:«ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΑΘΗΝΑ (9-10/10/2021) Δ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ – ΚΕΡΑΜΙΔΙ – ΚΑΜΑΡΙ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 191947).

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα