Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.142 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2022.142 Φυσικός έλεγχος - Περιορισμός των επιβλαβών τρωκτικών για τη γεωργία μέσω της διαχείρισης αρπακτικών πτηνών

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 15:00 Προϋπολογισμός: 359.639,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα