Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.249 Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2021.249 Κατασκευή υπολειπόμενων εργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας υπολειπόμενα έργα  Α φάσης (Ζώνη 3 και βόρειο τμήμα Ζώνη 6). A.A ΕΣΗΔΗΣ:182590

Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 14:30 Προϋπολογισμός: 15.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα