Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.29 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.29 Καθαρισμός και διευθετήσεις Ρεμάτων Δ.Κιλελέρ μετέπειτα θεομηνίας

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα