Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2020.277 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2020.277 Συντήρηση-ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ελασσόνας

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 1.200.000,01 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα