Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας σε παράτυπα διαμένοντα πολίτη τρίτης χώρας

Αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας σε παράτυπα διαμένοντα πολίτη τρίτης χώρας

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016
Διαδικασία χορήγησης άδειας εργασίας σε παράτυπα διαμένοντα πολίτη τρίτης χώρας
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΑΡΑΤΥΠΑ ΔΙΑΜΕΝΩΝ

Σχετικό Υλικό


ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα