Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας σε παράτυπα διαμένοντα πολίτη τρίτης χώρας

Αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας σε παράτυπα διαμένοντα πολίτη τρίτης χώρας

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016
Διαδικασία χορήγησης άδειας εργασίας σε παράτυπα διαμένοντα πολίτη τρίτης χώρας
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΑΡΑΤΥΠΑ ΔΙΑΜΕΝΩΝ

Σχετικό Υλικό


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα