Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / ΠΑΑ-Υπομέτρο 4.2 << Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση /εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων>>

ΠΑΑ-Υπομέτρο 4.2 << Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση /εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων>>

Τετάρτη 26 Απριλίου 2017
<<Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση /εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων>
ΠΑΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Σχετικό Υλικό

Περιγραφή Μέγεθος Δημοσίευση
Ένταξη Πράξεων Υπομέτρο 4.2-ΔΡΑΣΗ 4.2.1 349 KB 23/03/2021
Aπόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης της περιφέρειας Θεσσαλίας υπομέτρου 4.2- δράση 4.2.1 372244 KB 11/02/2021
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.1 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 914 KB 06/11/2019
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 4.2-ΔΡΑΣΗ 4.2.1 1611 KB 04/11/2019
1η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 66324-06-2019 ΥΠΟΜΈΤΡΟ 4.2 980 KB 26/07/2019
Περίληψη Πρόσκλησης Υπομέτρου 4.2 962 KB 03/07/2019
Πρόσκληση 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» 907 KB 27/06/2019
Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων στη δράση 4.2.1 του υπόμετρου 4.2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 926 KB 25/07/2017
Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων στη δράση 4.2.1 του υπόμετρου 4.2 605 KB 24/07/2017
Τροποποίηση και αντικατάσταση 1ης Πρόσκλησης Δράσης 4.2.2 2003 KB 13/07/2017
1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου 4.2 και της δράσης 4.2.2 1480 KB 26/06/2017
1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου 4.2 για την δράση 4.2.1 1415 KB 28/04/2017
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 1634 KB 26/04/2017

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Βασιλική Γκίζα

v.gkiza@thessaly.gov.gr

Γεώργιος Κατσιλέρος

g.katsileros@thessaly.gov.gr

ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα