Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
 Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΜΗΤΡΩΟ

Σχετικό Υλικό


Πληροφορίες Επικοινωνίας

Βασιλική Γκίζα

v.gkiza@thessaly.gov.gr

Γεώργιος Κατσιλέρος

g.katsileros@thessaly.gov.gr

ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα