Ενημέρωση / Επιχειρηματικότητα

Επιχειρηματικότητα


Στόχος των προγραμμάτων ενίσχυσης της ποιοτικής επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η δημιουργία ανταγωνιστικών, εξωστρεφών και υψηλής τεχνολογικής προοπτικής επιχειρήσεων, νέων και καινοτόμων κλάδων, επιχειρηματικά ευφυών και ποιοτικών προϊόντων καθώς και η αύξηση θέσεων εργασίας.

Εδώ μπορείτε να δείτε προσκλήσεις για την Επιχειρηματικότητα:
Επιλέξτε φάκελο:
Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα