Αρχική / Οργανωτική δομή / Υπηρεσίες / Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Email: gd.anapt@thessaly.gov.gr

Γενικός Διευθυντής : Αγοραστός Άγγελος [2413506304]

1. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας τους, ιδιαίτερα στους τομείς ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας, του αθλητισμού, της προώθησης και περαιτέρω ανάπτυξης τόσο του τουριστικού, όσο και του πολιτιστικού κεφαλαίου της Περιφέρειας. 2. Η Γενική Διεύθυνση συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών στο σχεδιασμό, την επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και δράσεων στο πεδίο του θεματικού αντικειμένου της.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Επιλέξτε διεύθυνση για περισσότερες πληροφορίες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα