Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις
Επιλέξτε έτος:
Επιλέξτε κατηγορία:
Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

2022.2 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ , προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου , που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων α... ΣΕ ΙΣΧΥ

Διάφορα, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)
Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

2022.10 Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Μ.Σ., προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση Μητρώου φορέων παροχής υπηρεσιών (διεξαγωγή δειγματοληψιών και μετρήσεων, κ.λ.π.) αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μ... ΣΕ ΙΣΧΥ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 12:00 Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)
Πέμπτη 12 Μαΐου 2022

2022.74 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 32 ΠΑΡ 2Γ & 32Α ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016... ΣΕ ΙΣΧΥ

Τεχνικά Έργα, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 24 Μαΐου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 2.800.000,00 € (με ΦΠΑ)
Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

2022.76 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2_2022 για την πρόσληψη με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 29 ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Π.Ε. Λάρισας έτους 2022 ΣΕ ΙΣΧΥ

Πρόσληψη Προσωπικού, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 15:00 Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)
Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

2022.81 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση τεντών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικής-ενημερωτικής εκδήλωσης, για λογαριασμό των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. ΣΕ ΙΣΧΥ

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 15:00 Προϋπολογισμός: 1.200,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα