Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών

Το 3ο Γυμνάσιο Λάρισας αναβαθμίζεται ενεργειακά με χρηματοδό...

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Νέα στηθαία ασφαλείας τοποθετεί στον ανακατασκευασμένο δρόμο...

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Τον Βυζαντινό Ι.Ν. της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ασπροκκλησιάς ...

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Δημοπρατείται η παράκαμψη του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου α...

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Το 5ο Λύκειο Τρικάλων αναβαθμίζεται ενεργειακά με χρηματοδότ...

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Το 3ο Γυμνάσιο Λάρισας αναβαθμίζεται ενεργειακά με χρηματοδό...

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Νέα στηθαία ασφαλείας τοποθετεί στον ανακατασκευασμένο δρόμο...

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Τον Βυζαντινό Ι.Ν. της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ασπροκκλησιάς ...

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Δημοπρατείται η παράκαμψη του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου α...

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Το 5ο Λύκειο Τρικάλων αναβαθμίζεται ενεργειακά με χρηματοδότ...

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Έργα στην Περιφέρεια

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ανακοινώσεις (0)

ΑΝΟΙΧΤΕΣ

Διακηρύξεις (16)

Πληροφόρηση - Υπερσυνδέσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα