Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / ΠΑΑ-Υπομέτρο 6.1 - Εκκίνηση Επιχείρησης από νέο Αγρότη

ΠΑΑ-Υπομέτρο 6.1 - Εκκίνηση Επιχείρησης από νέο Αγρότη

Παρασκευή 01 Ιουλίου 2016
Εκκίνηση Επιχείρησης από νέο Αγρότη
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Σχετικό Υλικό

Περιγραφή Μέγεθος Δημοσίευση
4η Τροποποίηση της υπ. Αριθ. 25250/13-7-2017 ένταξης του υπομέτρου 6.1 1447 KB 26/09/2018
5η Επικαιροποίηση της Απόφασης ανάρτησης αποτελεσµάτων αξιολόγησης για το Υποµέτρο 6.1 447 KB 26/09/2018
4η Τροποποίηση της υπ. Αριθ. 2520/13-7-2017 ‘Ένταξη πράξεων στο Υποµέτρο 6.1"" 1425 KB 07/09/2018
3η Τροποποίηση της αρ. 8585/10-10-2016 του υπομέτρου 6.1 594 KB 27/08/2018
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1 142 KB 31/07/2018
Παρακολούθηση και Επίβλεψη της υλοποίησης του υπομέτρου 6.1""Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"" 918 KB 26/07/2018
4η Επικαιροποίηση της Απόφασης ανάρτησης αποτελεσµάτων αξιολόγησης για το Υποµέτρο 6.1 954 KB 12/07/2018
3η Τροποποίηση της υπ.Αριθ. 2520/13-7-2017 Απόφασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το υπομέτρο6.1 1439 KB 12/07/2018
5η Τροποποίηση της αρ.8837/14-10-2016"" Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων του υπομέτρου 6.1 305 KB 06/07/2018
3η Επικαιροποίηση της Απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση 981 KB 26/03/2018
2η Τροποποίηση της υπ. Αριθ. 2520/13-7-2017 Απόφασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα ‘Ένταξη πράξ 472 KB 26/03/2018
2η Τροποποίηση της αρ.8585/10-10-2016 Υ.Α ""Λεπτομέρειες εφαρμογής "" του υπομέτρου 6.1 623 KB 13/02/2018
1η Τροποποίηση της υπ" αριθμ. 25250/13-7-2017 Απόφασης ένταξης πράξεων για το υπομέτρο 6.1 3931 KB 09/02/2018
2η Επικαιροποίηση της Ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το υπομέτρο 6.1 3515 KB 09/02/2018
1η Τροποποίηση της υπ" αριθμ. 2520/13-7-2017 Απόφασης ένταξης πράξεων για το υπομέτρο 6.1 933 KB 07/02/2018
1η Επικαιροποίηση της Απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 1180 KB 23/01/2018
Απόφαση ένταξης πράξεων του υπομέτρου 6.1 782 KB 24/07/2017
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 661 KB 14/07/2017
Απόφαση Ανάρτησης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης "" Νέων Αγροτών"" 784 KB 06/07/2017
Πίνακας κατάταξης απορριπτόμενων του μέτρου 6.1 της Περιφέρειας Θεσσαλίας 61 KB 06/07/2017
Πίνακας κατάταξης επιλαχόντων του μέτρου 6.1 για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 303 KB 06/07/2017
Πίνακας κατάταξης εν δυνάμει δικαιούχων του μέτρου 6.1 για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 97 KB 06/07/2017
Πίνακας κατάταξης δικαιούχων του μέτρου 6.1 για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 692 KB 06/07/2017
Απόφαση ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης του υπομέτρου 6.1 58 KB 06/07/2017
ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2017 1642 KB 07/06/2017
4η Τροποποίηση πρόσκλησης νέων αγροτών 431 KB 17/05/2017
Ορισμός τριμελούς επιτροπής ενστάσεων του μέτρου 6.1 149 KB 05/05/2017
Τροποποίηση της αρ 8585/10-10-2016 <<Λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 6.1>> 430 KB 26/04/2017
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.1 166 KB 06/02/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 427 KB 13/01/2017
Απόφαση Ορισμού Αξιολογητών του Μέτρου 6.1 177 KB 09/01/2017
Παράταση οριστικοποίησης -Νέοι Γεωργοί 36 KB 29/12/2016
2η Τροποποίηση της αρ8837/14-10-2016"Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για το υπομέτρο6.1¨ 374 KB 21/12/2016
Τροποποίηση της Αρ.8837/14-10-2016""Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για το υπομέτρο6.1 472 KB 01/12/2016
Παράταση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.1""Εκγατάσταση Νέων Γεωργών "" 47 KB 28/11/2016
Διευκρινήσεις όσον αφορά την 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπόμετρο 6.1 537 KB 24/11/2016
Οδηγός διαδικασίας για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες 205 KB 10/11/2016
Υποβολή ΟΣΔΕ μέχρι 5 /10 /2016 από τους υποψήφιους για ένταξη στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών 14 KB 31/10/2016
Λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση νέων γεωργών"του ΠΑΑ 2014-2020 1048 KB 31/10/2016
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο υπομέτρου 6.1""Εγκ 1257 KB 31/10/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 349 KB 31/10/2016
Διευκρινήσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες 174 KB 31/10/2016
Τυπική Απόδοση & Λοιπές Πληροφορίες 1658 KB 19/07/2016
Εγκύκλιος χαρακτηρισμoύ νεοεισερχομένων ως επαγγελματίες αγρότες 175 KB 19/07/2016
Προδημοσίευση 440 KB 01/07/2016
Εγκύκλιος δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ 213 KB 01/07/2016

ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα