Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Ηλεκτροδότηση θερμοκηπίων

Ηλεκτροδότηση θερμοκηπίων

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016
Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης θερμοκηπίων
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ

Σχετικό Υλικό


ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα