Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτεχνικής σχολής χορού

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτεχνικής σχολής χορού

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016
Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτεχνικής σχολής χορού
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

Σχετικό Υλικό


ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα