Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses

Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses

europaika_programmata
Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019
MED Greenhouses
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.171.400,00 €

Πρωτότυπος τίτλος (ENG):Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses


Περίληψη

Το έργο θα κεφαλαιοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου LIFE+ "Adapt2change" προωθώντας, και διαδίδοντας τα καινοτόμα θερμοκήπια «Greenhouses» στη περιοχή της Μεσογείου, μειώνοντας τις απαιτήσεις σε ενέργεια και σε νερό. Το έργο θα διεγείρει την περιβαλλοντική συνείδηση σε θέματα που αφορούν στην ενέργεια και την αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων καθώς και την βιώσιμη παραγωγή, προωθώντας την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ικανότητας οικολογικής καινοτομίας των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων στον τομέα των Θερμοκηπίων και της Γεωργίας.
Οι κύριοι Ενδιαφερόμενοι – Ομάδες Στόχου θα είναι αγρότες θερμοκηπίων, επιχειρήσεις που ειδικεύονται στη βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής και θερμοκηπίου, φορείς χάραξης πολιτικής - ενώσεις γεωργικών Συνεταιρισμών, Ινστιτούτα Έρευνας Τεχνολογίας.
Οι δικαιούχοι θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε σεμινάρια, εργαστήρια, διαβουλεύσεις και στο Τελικό Συνέδριο, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του έργου.
Χρονοδιάγραμμα:: 01/02/2019 - 31/10/2019
Διάρκεια:: 18 μήνες

Εταίροι / Partners

Διακριτικός Τίτλος Προϋπ/σμός
text Ελλάδα TEI Θεσσαλίας Συντονιστής 190.000,00 €
text Ελλάδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 153.500,00 €
text Ιταλία Molise toward 2000 153.500,00 €
text Γαλλία EEIG Euro-Mediterranean Water Information System Technical Unit 153.500,00 €
text Ισπανία Spanish National Research Council 153.500,00 €
text Ελλάδα Περιφέρεια Θεσσαλίας 124.500,00 €
text Αλβανία Regional Council of Berat 122.500,00 €
text Κύπρος Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 120.400,00 €

Εταίροι / Partners [8]

image TEI Θεσσαλίας
image Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
image Molise toward 2000
image EEIG Euro-Mediterranean Water Information System Technical Unit
image Spanish National Research Council
image Περιφέρεια Θεσσαλίας
image Regional Council of Berat
image Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα