Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses

Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019
MED Greenhouses
BUDGET: 1.171.400,00 €

Original title (GR):Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses


Summary

The project will capitalize results of other EU successful projects by promoting, disseminating & transferring innovative Greenhouses in the MED area, minimizing water & energy demand. The project will stimulate environmental awareness on issues related to energy & water efficiency & sustainable production, contributing to Green Growth & promoting sustainable development.

Aims

- Improve eco-innovation capacities of public & private actors in the greenhouse/agriculture sector through stronger transnational cooperation, knowledge transfer & better networks between research bodies, businesses, public authorities & civil societies.
- Improve the existing innovation framework conditions on the MED agricultural sector.
- Strengthen & empower innovation clusters & networks in the field of agriculture/greenhouse production.

Results

Timetable:: 01/02/2019 - 31/10/2019
Duration:: 18 μήνες

Partners

Title Budget
Greece TEI Θεσσαλίας Coordinator 190.000,00 €
Greece Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 153.500,00 €
Italy Molise toward 2000 153.500,00 €
France EEIG Euro-Mediterranean Water Information System Technical Unit 153.500,00 €
Spain Spanish National Research Council 153.500,00 €
Greece Περιφέρεια Θεσσαλίας 124.500,00 €
Albania Regional Council of Berat 122.500,00 €
Cyprus Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 120.400,00 €

Partners [8]

TEI Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Molise toward 2000
EEIG Euro-Mediterranean Water Information System Technical Unit
Spanish National Research Council
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Regional Council of Berat
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα