Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών

Αποζημιώσεις για  το σύνολο των καλλιεργειών που επλήγησαν α...

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Αποκατάσταση του οδικού δικτύου Μαυρόλοφος- Φυλάκη-Πέρδικα ...

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Καθαρισμός του ποταμού Καράμπαλη στην Καρδίτσα από την Περι...

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κέρδισε τις εντυπώσεις στη διεθνή έκ...

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Υπόγειο δίκτυο  άρδευσης στο Μακρυχώρι από την  Περιφέρεια Θ...

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Μηχάνημα ανάνηψης νεογνών και  υπερηχομοτομογράφο σύγχρονης ...

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Αποζημιώσεις για  το σύνολο των καλλιεργειών που επλήγησαν α...

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Αποκατάσταση του οδικού δικτύου Μαυρόλοφος- Φυλάκη-Πέρδικα ...

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Καθαρισμός του ποταμού Καράμπαλη στην Καρδίτσα από την Περι...

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κέρδισε τις εντυπώσεις στη διεθνή έκ...

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Υπόγειο δίκτυο  άρδευσης στο Μακρυχώρι από την  Περιφέρεια Θ...

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Μηχάνημα ανάνηψης νεογνών και  υπερηχομοτομογράφο σύγχρονης ...

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Έργα στην Περιφέρεια

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ανακοινώσεις (0)

Πληροφόρηση - Υπερσυνδέσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα