Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

europaika_programmata
Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
CONDEREFF
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.617.955,00 €
ΤΟΜΕΙΣ: Περιβάλλον, Αποδοτικότητα Πόρων

Πρωτότυπος τίτλος (ENG):Construction & demolition waste management policies for improved resource efficiency


Περίληψη

Η πρόκληση και η ευκαιρία που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες που συνεργάζονται για το έργο CONDEREFF είναι να επιταχύνουν τις εργασίες για βελτίωση των πολιτικών που φορούν τα πρωτόκολλα διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ από κατασκευή και την κατεδάφιση (ΑΕΚΚ) και η μετάβαση στην κυκλική οικονομία μέσω της ανακύκλωσης. Στόχος είναι ο πολλαπλασιασμός των υποδομών και των μεθόδων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ΑΕΚΚ καθώς αυτός αναμένεται να εισαγάγει νέες, «πράσινες» ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι περιφέρειες μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα για να επηρεάσουν εξελίξεις και να στηρίξουν σχέδια και διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στόχοι

- 7 σχέδια δράσης με στόχο τη βελτίωση των 7 μέσων πολιτικής που εξετάζονται
- 3 διαπεριφερειακά εργαστήρια, 1 επίσκεψη ανταλλαγής εμπειριών και 1 συμπόσιο πολιτικής και βιομηχανίας
- 42 συναντήσεις περιφερειακών φορέων
- 7 περιφερειακές συνεδριάσεις εμπιστοσύνης
- 10 συμβουλές πολιτικής για τη μεταφορά των διδαγμάτων που αποκτήθηκαν πέρα από την εταιρική σχέση
- 1 εργαλειοθήκη "παρακολούθησης και αλλαγής C & D"
- 1 σύνοψη βέλτιστων πρακτικών
- 4 κοινές θεματικές μελέτες και αναλύσεις
Χρονοδιάγραμμα:: 01/06/2019 - 31/05/2023
Διάρκεια:: 4 έτη

Εταίροι / Partners

Διακριτικός Τίτλος Προϋπ/σμός
text Ισπανία Polytechnic University of Valencia Συντονιστής 250.640,00 €
text Αυστρία Styrian Provincial Government – Department 14 – Water management, Resources and Sustainability 239.131,00 €
text Ιταλία Lazio Region 212.803,00 €
text Γερμανία isw Institute for Structural Policy and Economic Development 208.114,00 €
text Ιταλία Italian national agency for new technologies, energy and sustainable economic development 166.663,00 €
text Ελλάδα Περιφέρεια Θεσσαλίας 157.755,00 €
text Γαλλία Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment Agency 149.043,00 €

Σχετικό Υλικό - Δημοσιότητα


Εταίροι / Partners [7]

image Polytechnic University of Valencia
image Styrian Provincial Government – Department 14 – Water management, Resources and Sustainability
image Lazio Region
image isw Institute for Structural Policy and Economic Development
image Italian national agency for new technologies, energy and sustainable economic development
image Περιφέρεια Θεσσαλίας
image Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment Agency

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα