Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Construction & demolition waste management policies for improved resource efficiency

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
CONDEREFF
BUDGET: 1.617.955,00 €
AREAS: Περιβάλλον, Αποδοτικότητα Πόρων

Original title (GR):Πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)


Summary

The challenge and opportunity faced by the CONDEREFF regions is to accelerate their policy work on improving resource efficiency at territorial level. Τhe EU Construction & Demolition Waste Management Protocol and the transition towards Circular Economy can guide the regulative roll-out of C&D waste management across EU regions; accordingly, the proliferation of infrastructures & methods for recycling and re-use of C&D waste materials can introduce a green growth opportunity. Regions can exploit this opportunity by improving their policy instruments to factor these developments in, and support projects and processes to this direction.

Aims

Results

Timetable:: 01/06/2019 - 31/05/2023
Duration:: 4 έτη

Partners

Title Budget
Spain Polytechnic University of Valencia Coordinator 250.640,00 €
Austria Styrian Provincial Government – Department 14 – Water management, Resources and Sustainability 239.131,00 €
Italy Lazio Region 212.803,00 €
Germany isw Institute for Structural Policy and Economic Development 208.114,00 €
Italy Italian national agency for new technologies, energy and sustainable economic development 166.663,00 €
Greece Περιφέρεια Θεσσαλίας 157.755,00 €
France Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment Agency 149.043,00 €

Related Material - Publicity


Partners [7]

Polytechnic University of Valencia
Styrian Provincial Government – Department 14 – Water management, Resources and Sustainability
Lazio Region
isw Institute for Structural Policy and Economic Development
Italian national agency for new technologies, energy and sustainable economic development
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment Agency

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα