Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Υποστήριξη των αγροτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενισχύοντας την ανταγωνιστηκότητα μέσω της καινοτομίας

Regional policies for innovation driven competitiveness and growth of rural SMEs

Παρασκευή 07 Ιουνίου 2019
INNOGROW
BUDGET: 1.574.322,00 €
CATEGORY: INTERREG EUROPE 2014-2020

Original title (GR):Υποστήριξη των αγροτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενισχύοντας την ανταγωνιστηκότητα μέσω της καινοτομίας


Summary

Aims

Results

Timetable:: 01/02/2019 - 31/12/2020

Partners

Title Budget
Greece Περιφέρεια Θεσσαλίας Coordinator 250.421,00 €
Italy Region of Lombardia 184.453,00 €
Italy Chamber of Commerce of Molise 180.520,00 €
Slovenia Regional Development Agency of Gorenjska, BSC Business Support Centre L.t.d. , Kranj 175.819,00 €
Hungary Pannon Novum West – Transdanubian Regional Innovation Agency 173.359,00 €
United Kingdom Newcastle University, School of Agriculture, Food & Rural Development 168.752,00 €
Czech Republic The Regional Development Agency of the Pardubice Region 152.813,00 €
Bulgaria Stara Zagora Regional Economic Development Agency 149.991,00 €
Latvia Zemgale planning region 129.960,00 €

Partners [9]

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Region of Lombardia
Chamber of Commerce of Molise
Regional Development Agency of Gorenjska, BSC Business Support Centre L.t.d. , Kranj
Pannon Novum West – Transdanubian Regional Innovation Agency
Newcastle University, School of Agriculture, Food & Rural Development
The Regional Development Agency of the Pardubice Region
Stara Zagora Regional Economic Development Agency
Zemgale planning region

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα