Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Βελτιστοποίηση των Δημόσιων Πολιτικών Μεταφορών για την πράσινη κινητικότητα

Βελτιστοποίηση των Δημόσιων Πολιτικών Μεταφορών για την πράσινη κινητικότητα

europaika_programmata
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
OPTITRANS
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.358.785,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: INTERREG EUROPE 2014-2020

Πρωτότυπος τίτλος (ENG):Optimisation of Public Transport for Green Mobility


Περίληψη

Οι μεταφορές στην Ευρώπη προκαλούν περίπου το 20 τοις εκατό του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ σχεδόν οι μισές εξ αυτών σχετίζονται με τις μεταφορές επιβατών. Για να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα από την κινητικότητα, πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες μεταφορές, ιδιαίτερα σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές που αντιπροσωπεύουν τα σημεία συμφόρησης των δικτύων δημόσιων μεταφορών, ώστε να αποτελέσουν μοχλό σημαντικών μειώσεων στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς, καλύτερες επιλογές εισιτηρίων, αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ για την προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο των διακυμάνσεων της ζήτησης , ενδυνάμωση χρονοδιαγράμματος,, υψηλότερη άνεση των επιβατών και προώθηση μιας καλύτερης εικόνας των δημόσιων μεταφορών. Μέσω της βελτίωσης των πολιτικών, τα δημοσία δίκτυα μεταφορών θα γίνουν πιο ελκυστικά, συντελώντας στην αύξηση του αριθμού επιβατών και κατά συνέπεια σε ανάπτυξη του τομέα των δημόσιων συγκοινωνιών. Οι εταίροι θα συμμετέχουν σε ένα διαπεριφερειακό πλαίσιο μάθησης, όπου αυτές οι ερωτήσεις θα απαντώνται σε θεματικά σεμινάρια και αμοιβαίες αξιολογήσεις. Οι μελέτες και η έρευνα των καλών πρακτικών που θα αναπτυχθούν, θα αναπτύξουν τις ικανότητες τους, ενώ προς την κατεύθυνση αυτή θα συντελέσουν τα διδάγματα που θα αναλυθούν με τους ενδιαφερόμενους φορείς μεταφορών και θα ενσωματωθούν στα σχέδια δράσης.

Στόχοι

- Οικονομία χαμηλών ρύπων - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, κυρίως στις αστικές περιοχές - Προώθηση βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας - Βελτίωση εφαρμογής περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών & προγραμμάτων στρατηγικών έξυπνης εξιδείκευσης

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες του έργου εκπροσωπώντας τοπικές και περιφερειακές αρχές που είναι υπεύθυνες για τις στρατηγικές κινητικότητας/μεταφορών, συμβάλλουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δημοσιών μεταφορών. Η διαδικασία οικοδόμησης ικανοτήτων βελτίωσης των δημόσιων μεταφορών προσδοκάται ότι θα εφαρμοστεί ως σχέδιο δράσης μεταβατικά στην οικονομία χαμηλών ρύπων.
Χρονοδιάγραμμα:: 01/01/2017 - 31/12/2022

Εταίροι / Partners

Διακριτικός Τίτλος Προϋπ/σμός
text Γερμανία Μinistry for Infrastructure and Agriculture of Thuringia Συντονιστής 430.000,00 €
text Ιταλία Abruzzo Region 178.100,00 €
text Ισπανία Granada Energy Agency Provincial Council 173.300,00 €
text Εσθονία Tartu City Government 168.475,00 €
text Ελλάδα Περιφέρεια Θεσσαλίας 147.300,00 €
text Κροατία City of Zadar 137.670,00 €
text Ρουμανία Bala Mare Metropolitan Area Intercommunity Development Association 123.940,00 €

Σχετικό Υλικό - Δημοσιότητα


Εταίροι / Partners [7]

image Μinistry for Infrastructure and Agriculture of Thuringia
image Abruzzo Region
image Granada Energy Agency Provincial Council
image Tartu City Government
image City of Zadar
image Bala Mare Metropolitan Area Intercommunity Development Association

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα