Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Βελτιστοποίηση των Δημόσιων Πολιτικών Μεταφορών για την πράσινη κινητικότητα

Optimisation of Public Transport for Green Mobility

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
OPTITRANS
BUDGET: 1.358.785,00 €
CATEGORY: INTERREG EUROPE 2014-2020

Original title (GR):Βελτιστοποίηση των Δημόσιων Πολιτικών Μεταφορών για την πράσινη κινητικότητα


Summary

Aims

Results

Timetable:: 01/01/2017 - 31/12/2022

Partners

Title Budget
Germany Μinistry for Infrastructure and Agriculture of Thuringia Coordinator 430.000,00 €
Italy Abruzzo Region 178.100,00 €
Spain Granada Energy Agency Provincial Council 173.300,00 €
Estonia Tartu City Government 168.475,00 €
Greece Περιφέρεια Θεσσαλίας 147.300,00 €
Croatia City of Zadar 137.670,00 €
Romania Bala Mare Metropolitan Area Intercommunity Development Association 123.940,00 €

Related Material - Publicity


Partners [7]

Μinistry for Infrastructure and Agriculture of Thuringia
Abruzzo Region
Granada Energy Agency Provincial Council
Tartu City Government
City of Zadar
Bala Mare Metropolitan Area Intercommunity Development Association

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα