Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Διεύρυνση και βελτίωση των ποιοτικών προτύπων και προτύπων γνησιότητας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα της αγροδιατροφής

Enlarging and improving quality standards and authenticity to foster competitiveness of SMEs in the agrifood sector

Πέμπτη 01 Αυγούστου 2019
QUALIFY
BUDGET: 1.312.970,00 €
CATEGORY: INTERREG EUROPE

Original title (GR):Διεύρυνση και βελτίωση των ποιοτικών προτύπων και προτύπων γνησιότητας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα της αγροδιατροφής


Summary

Aims

Results

Timetable:: 01/08/2019 - 31/01/2023
Duration:: 42 μήνες

Partners

Title Budget
Spain Government of Catalonia – Department of Agriculture,Livestock,Fisheriesand Food–Ισπανία 401.550,00 €
France Chamber of Agriculture of la Vienne-Αυστρία 210.550,00 €
Slovenia Chamber of Commerce and Industry of Slovenia –Σλοβενία 182.955,00 €
Greece Περιφέρεια Θεσσαλίας-Ελλάδα 181.860,00 €
Estonia Estonian Chamber of Commerce and Industry-Εσθονία 171.550,00 €
Bulgaria Bulgarian Chamber of Commerce and Industry-Βουλγαρία 164.505,00 €

Related Material - Publicity


Partners [6]

Government of Catalonia – Department of Agriculture,Livestock,Fisheriesand Food–Ισπανία
Chamber of Agriculture of la Vienne-Αυστρία
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia –Σλοβενία
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Ελλάδα
Estonian Chamber of Commerce and Industry-Εσθονία
Bulgarian Chamber of Commerce and Industry-Βουλγαρία

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα