Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Μεταφράζει τη Βιομηχανική Επανάσταση 4.0 με βελτιωμένα μέσα πολιτικής για τις ΜμΕ που στοχεύουν στην καινοτομία

Translating Industry 4.0 to improved SME policy instruments targeting innovation

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019
INNOPROVEMENT
BUDGET: 1.767.677,00 €

Original title (GR):Μεταφράζει τη Βιομηχανική Επανάσταση 4.0 με βελτιωμένα μέσα πολιτικής για τις ΜμΕ που στοχεύουν στην καινοτομία


Summary

Aims

Results

Timetable:: 01/06/2018 - 31/05/2023
Duration:: 60 μήνες

Partners

Title Budget
Hungary Ministry for National Economy Coordinator 360.202,00 €
Finland Regional Council of Kainuu 287.711,00 €
Italy Marche Region 258.527,00 €
Portugal Managing Authority of the Competitiveness and Internationalisation Operational Progr Compete 2020 247.824,00 €
Hungary ICT Association of Hungary 214.820,00 €
Poland Marsal’s Office of the Lodzkie Region 181.975,00 €
Czech Republic Ministry of Industry and Trade 115.018,00 €
Greece Region of Thessaly 101.600,00 €

Related Material - Publicity


Partners [8]

Ministry for National Economy
Regional Council of Kainuu
Marche Region
Managing Authority of the Competitiveness and Internationalisation Operational Progr Compete 2020
ICT Association of Hungary
Marsal’s Office of the Lodzkie Region
Ministry of Industry and Trade
Region of Thessaly

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα