Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Χρηματοδότηση των επιπτώσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Financing impact on regional development of cultural heritage valorization

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019
FINCH
BUDGET: 1.465.165,00 €

Original title (GR):Χρηματοδότηση των επιπτώσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς


Summary

Aims

Results

Timetable:: 01/06/2018 - 30/11/2022
Duration:: 54 μήνες

Partners

Title Budget
Italy Περιφέρεια Piemonte - Διεύθυνση Οικονομικών Πόρων και Περιουσιακών Στοιχείων Coordinator 337.000,00 €
Germany Αναπτυξιακή Τράπεζα της Σαξονίας-Άνχαλτ 223.950,00 €
Finland Περιφερειακό Συμβούλιο της Νότιας Οστροβοθνίας 197.600,00 €
Italy Πανεπιστήμιο του Τορίνο - Τμήμα Διοίκησης 178.950,00 €
Spain Διοικητική Αρχή της La Rioja 158.725,00 €
Romania Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Νοτιο-Δυτική Ολτένια 139.425,00 €
Poland Περιφέρεια Lodzkie 119.250,00 €
Greece Περιφέρεια Θεσσαλίας 110.265,00 €

Partners [8]

Περιφέρεια Piemonte - Διεύθυνση Οικονομικών Πόρων και Περιουσιακών Στοιχείων
Αναπτυξιακή Τράπεζα της Σαξονίας-Άνχαλτ
Περιφερειακό Συμβούλιο της Νότιας Οστροβοθνίας
Πανεπιστήμιο του Τορίνο - Τμήμα Διοίκησης
Διοικητική Αρχή της La Rioja
Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Νοτιο-Δυτική Ολτένια
Περιφέρεια Lodzkie
Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα